Liderlik ve çocuklar

Bugün liderlik konusunda ilk eğitim programımıza başlıyoruz. Liderlik kapsam olarak özellikle 2000 li yıllardan önce doğan kişiler için güç ve otorite simgesi gibi algılanmakla birlikte, liderlik aslında bir takım çalışması içerisinde beraber hareket edebilme yetkinliği olarak tanımlanmaktadır.

Liderlik kavramı, çocukluk dönemi örgün eğitiminde kazanımı hedeflenen temel bir yapı olmayıp, aslında çağımızın en büyük sorunlarından biri olan zorbalığın çözümünde altın anahtar olarak tanımlanabilir. Zorbalık ve bullying kavramları iyi bir strateji ile tüm örgün öğretim döneminde çocuklar tarafından tanımlanabilen bir kavram halinde dönüşmüş durumunda. Bu farkındalık aslında bireylerin zorlandıkları konularda nasıl çözüm yolunu ortaya koyabileceklerini, empati duygularını geliştirmelerini ve olaylara bir bütün şekilde bakabilmelerini sağlamaktadır.

Liderlik ve çocuk şeklinde internette arama yaptığımızda, Penn Devlet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin bir programı içeriği bakımından oldukça anlamlı. Bu kaynağa göre çocukluk döneminde liderlik kazanımları, çocukların yaşamlarını ve olayları gerçekleştirme yeteneklerini kontrol etmelerini sağlar. Liderlik kişilerin kendine güvenlerini arttırıcı farkındalıklarını sağlar ve çocukların problemleri yaratıcı bir şekilde çözmelerine, bir takımda uyumlu çalışmalarına ve başkalarıyla işbirliği içinde bulunmalarına yardımcı olur. Liderlik, çocuklara sorumluluk geliştirme konusunda birçok fırsat sağlayıcı önemli bir araçtır.

Ancak liderlik kelimesi erken öğrenme standartlarında bulunmamaktadır. Buna rağmen, liderlikle ilgili kilit ifadeler “kendine güvenme”, “problem çözebilme”, “sosyal olma” ve “bağımsız kararlar ve seçimler yapabilme” gibi hedefler birçok öğrenim çıktısında yer almaktadır. Ancak bu kavramlar için liderlik vurgusu yapılmamaktadır.

Çocuklarda liderlik vasfı nasıl geliştirilir:

Bazı hedefleri görünür kılarak işe başlamak yol haritasında kolaylaştırıcı olacaktır

  • Çocuklara liderlik davranışını modelleme Çocuklar başkalarının ne yaptığını görerek yani iyi rol modeller aracılığı ile çok daha etkinb ir öğrenme süreci içerisinde yer alırlar. Çocuğa ne yaptığı ve neden yaptığının açıkça anlatılması bu süreci kolaylaştıracaktır.
  • Çocuklara başkalarının bakış açısıyla içinde bulundukları durumu nasıl analiz edebileceklerini anlatmak İyi iletişim, etkili bir lider olmanın kilit bir bileşenidir. Çocuklara nasıl dikkatle dinleneceklerini ve başkalarına nasıl sakin ve saygılı bir şekilde cevap verebilecekleri konusunda modelleyici çalışmalar uygulamanız ve ardından iyi iletişime dikkat çekmeniz yardımcı olacaktır.
  • Çocukların özgüven geliştirmelerine yardımcı olmak  Çocuklara iyi bir iş yapma fırsatları verin ve uygun olduğunda övgü teklif edin. “Sınıfınızdaki“ oyuncak temizleme ”ekibinin lideri olmak için gönüllü olduğunuz için sizlerle gurur duyuyorum. Tüm sınıf arkadaşlarınızın kendi görevlerini yerine getirmelerini sağlamak büyük bir iştir. ”
  • Problem çözme durumları yaratmanın yollarını bulmak Çocuklar kendi sorunlarını nasıl çözeceklerini öğrenebilirler. Çocukların hangi etkinliğe katılmak istedikleri gibi küçük kararlar almaya başlamalarına izin verin ve daha sonra sorumluluk kavramlarını ve karar vermenin sonuçlarını öğrenirken karar vermeleri için onlara daha fazla fırsat verin.
  • Çocuklara sınıfta liderlik rolü alma fırsatı vermek . Sınıf işleri şeklinde liderlik durumları yaratmak anlamlı olacaktır. Hikayeler ve oyunlar bu hedef için oldukça eğlenceli bir süreci başlatacaktır. Çocuklar “selamlayıcı”, “kâğıt / tedarik yöneticisi”, “lider lideri” veya “sıra organizasyonu sorumlusu” gibi sınıfı bir bütün olarak sürece sokabilecek günlük sorumluluklar verilebilir. gelebilir .Bu süreçlerin yazılı bir kanıtının olması ve görev verilirken kuralların açıkça ifade edilmiş olması anlamlı olacaktır. Görevin gereksinimleri, neden ve sonuçları tanımlanmalıdır.  Öğretmenlerin görevi rehberliktir.
  • Çocuklara takım halinde başkalarıyla nasıl çalışacaklarını öğretmek Grup projeleri veya spor etkinlikleri, çocukların bir takımda çalışmasının yollarıdır. Ancak grup çalışmasında dinamikler sürekli gözlenmeli ve grup dinamiği üzerinden yapılan işler değerlendirilmelidir. Sonuç odaklı olmak yerine süreç odaklı bir rehberlik anlamlı bir sonuç sağlayacaktır.
  • Bir sorunu veya durumu ele almak için çocuklara bir plan veya strateji geliştirmelerinde yardımcı olmak Çocuklar hem yetişkinler hem de liderlik görevlerinden uzak duruyorlar, çünkü sorumluluk almakla ekstra sorun yaşama potansiyeli kişilerin görev almaları konusunda insiyatif kullanmalarını engelliyor. Bu nedenle sorunlar ve çözümünde uygulanacak stratejiler için grubun gerçek sorunlarının iyi iletişm ile adım adım çözülebildiği oyunlar anlamlı olacaktır. Dünyayı kurtarmaktan daha çok bu noktada yaş grubunun gereksinimlerine özgü gerçek problemler için takım çalışmasını yönlendirme strateji geliştirme adımlarının önemini gösterecektir.
  • Çocukları, ilgilerini çeken şeyleri takip etmeye teşvik etmek  Tutku ile yapılan bir iş başarıya ulaşma konusundaki en büyük itici güçtür, çocukların tutkularını keşfetmeleri konusunda farklı ortamları sağlamak ve onları bu derinden hissettikleri sürecin devamlılığı için teşvik etmek anlamlı olacaktır.
  • Ebeveynlerinde bulunduğu ortamlarda çocukların liderlik konusunda yetkinliklerinin görünür olmasını sağlamak Aile kişisel gelişimde en büyük kapsayıcı kavramdır. Ailede liderlik konusunda görev ve sorumluluklar ile öncü ve insiyatif alan çocuklar yetiştirmek bizim elimizde.
  • İletişimi ve insiyatif alma eylemini teşvik etmek . Liderlik temelde konuşma ya da harekete geçmeyi içerir. Projeler önererek veya onlar için önemli olabilecek sorunları belirleyerek ve eylem önerileri ve olası çözümler bulmalarında onlara yardımcı olarak çocukların liderlik yeteneklerini teşvik edebilirsiniz.

Futuroscopic Kids 21. yy yetkinlikleri konusunda aktif deneyimleme atölyelerini planlayan bir ebeveyn grubudur. Sosyal anlamda rol modellerin tanınması ve yeni nesil öğrenme modellerinin geliştirilmesi konusunda pop-up deneyim atölyelerini İstanbul, Çeşme ve Londra temelli olarak geliştirmektedir.