Liderlik

Liderlik 101: Öz disiplin 

Süre: 100 dk


Futuroscopic Kids self leadership konusunda atölye çalışması kapsamında Öz liderlik kavramı konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda katılımcılar iletişimleri, duygulanımlarını ve davranışlarını geliştirme kabiliyetinizle ve bütünleştirme isteği, kendisini tanımlayabilme ve yapabileceklerini kurgulama konusunda deneyimleme atölyesi içeriği kurgulanmıştır.

Aktivite ile ilgili kaynak: 

https://www.google.com.tr/amp/s/www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2018/04/18/the-importance-of-self-leadership/amp

Kazanımları: 

-Bireysel farkındalığı arttırmak

-İş birliği becerisini arttırmak

-İnisiyatif alma davranışını arttırmak

-Özgüven yönetimi becerisinin gelişmesi

-Empati becerisini arttırmak

Duygusal zeka 

Süre: 120 dk

Duygusal Zeka; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Buna göre, hayattaki başarı duyguları dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır. 

Kazanımları: 

-Bireysel farkındalığı (özbilinç/self awareness) arttırmak

-Duyguları isimlendirebilmek ve çeşitlendirebilmek

-Kendi ve başkalarının duygularını fark edebilmek, tanıyabilmek

-Empati becerisini geliştirmek (özellikle bilişsel empati)

Yaratıcı problem çözme

Süre: 120 dk

Katılımcılar gruplara ayrılacak ve 21.yy yetkinliklerine farkındalık sağlayacak “vaka analizi” çalışması gerçekleştirilecektir. Her grup seçtiği vaka üzerine takım arkadaşlarıyla tartışarak konu ile ilgili çözümler üretmeye çalışacak. Etkinlik boyunca işbirliği ile problemlerin tanımlanması ve çözümlenmesi konusunda oyunlar oynanacaktır. Ayrıca katılımcılardan kendi oyunlarını oluşturmaları istenecek. 

Kazanımları:

-Çocukların tüm öğrendiklerimize dair farkındalıklarını arttırmak ve daha

-Önceki kazanımlarını yeni bir durumda kullanabilmelerini sağlamak.