Futuroscopic Kids

21 yy yetkinlikleri teknik olan yetkinliklerimizin (hard skills) yanı sıra teknik olmayan yetkinliklerimizin (soft skills) beraber kullanımını tanımlama üzere günümüzde birçok açıdan önem arzetmektedir.
Çocuklarımız iGen kuşağı olarak bizlerden çok daha farklı bir ortama gözlerini açtılar. Dijital dünya hepimiz için yenilikleri ön plana getirmekle birlikte buluş, inovasyon, yaratıcılık, özgünlük, iletişim gibi konularda yetkinliklerimizi zorlayıcı bir süreç içerisindeyiz. Hem ebeveynler, hem eğitimciler açısından yeni nesilin yetkinlikleri sıçrama derecesinde bazı konularda daha ileri olmakla birlikte iletişim, işbirliği, takım oyununda bireysel yetkinlikleri en üst düzeyde temsil edebilmek ve en önemlisi bu süreçler içerisinde mutlu bir şekilde yer alabilmek  hepimizin hedefi. Başarı kavramını oldukça sorguladığımız, IQ ve EQ konusunda birçok süreci mercek altına aldığımız günümüzde Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Carol S Dweck tarafından önerilen gelişen zihniyet (growth mindset) bu anlamda altın anahtar niteliğinde bir yaklaşım oluşturdu. Benzeri birçok çalışma ile zekamız DNAlarımız ile kodlanan kaderimiz olmayabilir, çevre etkisi ve çaba ile zekamız sürekli öğrenme (lifelong learning) becerileri ile gelişebilir.

qtq80-VO351w

Dweck bu süreçte en büyük rolün ebeveynlerde olduğunun altını çiziyor. Kullandığımız dil, yaklaşımlarımız, çocuklarımızın süreç içerisinde kendilerine bakış açılarını değiştirmekle beraber, sürekli öğrenme perspektifi geliştirmelerine yardımcı oluyor. Sabit zeka kavramı (fixed mindset) özellikle bizlerin yetişmiş olduğu kuşağın tipik özelliklerinden birisi. Bize göre her hatalı durum toplumsal DNA mıza yerleşmiş durumda, ve ne yaparsak yapalım değiştirme imkanımız yok şeklinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Sen çok zekisin şeklinde çocuklarımıza empati duymaksızın aşırı övgülerimiz, zaten zekiyim, daha fazla çalışmama gerek yok şeklinde bir algıya neden oluyor. Halbuki beynimizde diğer organlarımız gibi birçok zorluğu aşma konusunda sürekli çalışırsa kavram üzerinde olgunlaşma ve ardından kavramlarda başarı hedeflerine ulaşma mümkün. Ben matematik insanıyım sen ise fen insanı şeklinde disiplinler arası ayrımcı tanımlamalar, kişilerin özellikle günümüzde çok disiplinli süreçlerde disiplinler arası geçişleri tanımlamaları konusunda görme alanlarına ket vurmakta. Futuroscopic Kids toplumda growth mindset kavramının gelişmesine katkı sağlamak üzere sosyal etki oluşturmak kapsamı ile sosyal bir girişim olarak üç ebeveyn tarafından başlatıldı. Herbirimizin farklı özellikleri ile takım oyuncusu olmak, görmek ve öğrenmek istediklerimizi başkalarına aktarma tutkumuz bir araya geldi. Umuyoruz sosyal girişim ayağında birçok ebeveyn, eğitim ve iGen popülasyonu olan çocuklarımızı bir araya getirerek, yenilikçi öğrenme modüllerinde deneyim kazanmaları konusunda uygun etkinlikler ve içerikler sağlayacağız. Uluslararası ve ulusal işbirlikleri ile sürekli gelişen bir platforma ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.
Eylem Çağrısı

Futuroscopic Kids 21. yy yetkinlikleri konusunda aktif deneyimleme atölyelerini planlayan bir ebeveyn grubudur. Sosyal anlamda rol modellerin tanınması ve yeni nesil öğrenme modellerinin geliştirilmesi konusunda pop-up deneyim atölyelerini İstanbul, Çeşme ve Londra temelli olarak geliştirmektedir.