Futuroscopic Kids

21 yy yetkinlikleri teknik olan yetkinliklerimizin (hard skills) yanı sıra teknik olmayan yetkinliklerimizin (soft skills) beraber kullanımını tanımlama üzere günümüzde birçok açıdan önem arzetmektedir.Çocuklarımız iGen...

Read More >>